Semua agama adalah benar hanya berbeza cara Ibadatnya

http://mahyosof.blogspot.com/2017/06/semua-agama-adalah-benar-hanya-berbeza.html
4:136 Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barangsiapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya.

Islam & Kristian bermusuhan bukan sebab mereka parcaya kitab SAMAWI, Tapi disebabkan mereka percaya Tentan Allah berbeza

Hindu percaya berhala Tuhan
Maka dengan Sebab itu lah mereka sembahyang hadap kepatung berhala Tuhan
Kristian percaya Yesus anak Tuhan
Maka dengan sebab itu lah mereka sembahyang menghadap kepatung Yesus anak Tuhan.
Islam percaya Kabah rumah Tuhan
Maka dengan sebab itu lah mereka sembahyang sujud kebangunan Kabah rumah Tuhan
Ada orang berkata semua agama itu benar hanya amalanya berbeda
Dajjal Pendusta Hadis Nabi

Banyak di masjid-masjid dan di surau-surau Ustaz-ustaz sebar Hadis Palsu
Berarti Ustaz-ustaz adalah pengikut Dajjal pendusta Hadis Nabi
Semua agama Sama tapi amalanya berbeza

5:69 Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, Shabiin dan orang-orang Nasrani, siapa saja (diantara mereka) yang benar-benar baik, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.
2:62 Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin, siapa saja diantara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan berbuat baik, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati.
3:113. Tidaklah mereka semua sama; sebahagian daripada ahli Kitab adalah satu umat yang tegak, yang baca ayat-ayat Allah pada tengah malam, dan sujud. 
3:114. Mereka percayai Allah dan Hari Akhir, dan menyuruh yang baik dan melarang yang mungkar, dan mereka bersegera dalam kebajikan; mereka itu orang-orang salih.
3:115. Dan apa sahaja kebaikan kamu buat, tidaklah kamu akan tidak dihalangi (menerima pahlanya); dan Allah tahu orang-orang bertakwa. 

3:116. Sesungguhnya orang-orang tidak percaya, harta benda mereka tidak akan berguna bagi mereka, dan tidak juga anak-anak mereka sedikit pun terhadap Allah; mereka itu penghuni-penghuni Api, di dalamnya tinggal selama-lamanya. 

3:117. Persamaan apa yang mereka nafkahkan dalam kehidupan dunia ini seperti persamaan angin yang sangat sejuk, yang menimpa tanaman kaum yang menzalimi diri-diri mereka sendiri, lalu ia musnahkannya; Allah tidak menzalimi mereka, tetapi diri-diri mereka sendiri mereka zalimkan.

Semua agama itu benar tapi mengapa tidak pindah agama


Share on :
Semua agama adalah benar hanya berbeza cara Ibadatnya
Semua agama adalah benar hanya berbeza cara Ibadatnya
Reviewed by Dylan Heyes
Published :
Rating : 4.5

Tidak ada komentar:

Posting Komentar