Ulamak Islam utamakan Pakaian dan BerIbadat daripada Mencegah perbuatan Keji dan Mungkar

http://mahyosof.blogspot.com/2017/06/islam-utamakan-pakaian-daripada.html
AAM 1437H; Beberapa Senarai Perkara Pelik Yang Berlaku Di Bulan Puasa Ramadhan.
https://www.youtube.com/watch?v=SzFQPlIFN3E
Sifat orang Islam itu di antaranya:
1.Musrik, orang syirik (Q 4:48)
2.Fasid, orang suka buat Jahat, buat rusuhan (Q 2:11-12)
3.Munafik, orang berpura-pura beriman (Q 4:142)
4.Muslim, orang brserah diri kepada Tuhan (Q 2:132)
5.Mukmin, orang beriman kepada kitab Tuhan Quran (Q 2:2)
6.Tidak ada Ahli Sunnah, tidak ada Syiah, tidak ada Wahabi dll.

Ulamak Islam utamakan Pakaian dan BerIbadat daripada Mencegan perbuatan Keji dan Mungkar
http://mahyosof.blogspot.com/2017/06/islam-utamakan-pakaian-daripada.html
29:45 Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya peringatan Allah (Quran) adalah lebih besar (daripada Ibadat). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
29:46 Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka, dan katakanlah: "Kami telah beriman kepada (kitab-kitab) yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu; Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu; dan kami hanya kepada-Nya berserah diri".
29:47 Dan demikian (pulalah) Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran). Maka orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Al Kitab (Taurat) mereka beriman kepadanya; dan di antara mereka (orang-orang kafir Mekah) ada yang beriman kepadanya (dan ada yang tidak beriman kepadanya). Dan tiadalah yang mengingkari ayat-ayat kami selain orang-orang kafir.
29:48 Dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya (Al Quran) sesuatu Kitabpun dan kamu tidak (pernah) menulis suatu Kitab dengan tangan kananmu; andaikata (kamu pernah membaca dan menulis), benar-benar ragulah orang yang mengingkari(mu).
29:49 Sebenarnya, Al Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami kecuali orang-orang yang zalim.
29:50 Dan orang-orang kafir Mekah berkata: "Mengapa tidak diturunkan kepadanya mukjizat-mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah: "Sesungguhnya mukjizat-mukjizat itu terserah kepada Allah. Dan sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan yang nyata".
29:51 Dan apakah tidak cukup bagi mereka bahwasanya Kami telah menurunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) sedang dia dibacakan kepada mereka? Sesungguhnya dalam (Al Quran) itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman.
29:52 Katakanlah: "Cukuplah Allah menjadi saksi antaraku dan antaramu. Dia mengetahui apa yang di langit dan di bumi. Dan orang-orang yang percaya kepada yang batil dan ingkar kepada Allah, mereka itulah orang-orang yang merugi.

Dalam surah 29 ayat 52 ini, kalimah syahadat itu, tidak diwajibkan didepan Ulamak mana pun. kelimah Syahadat
*****
Ahli Kitab menurut Quran, adalah orang-orang yang menulis Al Kitab (agama) dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya; "Ini dari Allah", (dengan maksud) untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka, akibat apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan yang besarlah bagi mereka, akibat apa yang mereka kerjakan.
2:79 Maka kecelakaan yAng besarlah bagi orang-orang yang menulis Al Kitab (agama) dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya; "Ini dari Allah", (dengan maksud) untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka, akibat apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan yang besarlah bagi mereka, akibat apa yang mereka kerjakan.
2:80 Dan mereka berkata: "Kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka, kecuali selama beberapa hari saja". Katakanlah: "Sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan memungkiri janji-Nya, ataukah kamu hanya mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui?"
2:81 (Bukan demikian), yang benar: barangsiapa berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.
2:82 Dan orang-orang yang beriman serta berbuat baik, mereka itu penghuni surga; mereka kekal di dalamnya.
2:62 Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin, siapa saja diantara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan berbuat kerja baik, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

Ulamak Islam utamakan Pakaian daripada mencegan perbuatan keji dan mungkar

Ust Azhar Idrus- Aurat Wanita & Wanita Kafir
https://www.youtube.com/watch?v=psUXZpErCnQ
Wajibkah wanita pakai Jilbab?
https://www.youtube.com/watch?v=8z3QorTdBS8
wajibkah parempuan pakai Jilbab 
https://www.youtube.com/watch?v=0d7tvg9Ug84
Tentang tudung kepala wanita - astora 
https://www.youtube.com/watch?v=MDeFz23csD0
SIRI 1:7. S3. Bagaimana aurat wanita Islam dgn wanita non-Muslim?
https://www.youtube.com/watch?v=PmGgN5Qa61w
24:31 Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

Tudung Kepala

Apa yang dikatakan perhiasan itu tidak termasuk bahagian-bahagian anggota di kepala seperti rambut, mata, mulut, hidung, telinga, dan pipi wanita. Andaikata bahagian-bahagian anggota wanita ini wajib ditutup, dengan tudung kepala supaya tidak dilihat oleh lelaki (seperti yang diwajibkan dalam ajaran agama ulama palsu), 

maka kaum lelaki pun patut menutup bahagian-bahagian tersebut kerana kaum wanita juga boleh berkeinginan pada lelaki dengan hanya melihat bahagian-bahagian tersebut. Kemungkinan ini dibayangkan Allah di dalam al-Qur'an dengan sebuah cerita mengenai Nabi Yusuf yang digoda oleh wanita-wanita, termasuk isteri pembesar, kerana dia kelihatan begitu menawan (iaitu daripada bahagian-bahagian anggotanya yang dapat dilihat).

Perhiasan wanita boleh bermaksud payudaranya. Payudara perempuan yang lanjut usia pun tidak seharusnya dinampakkan seperti perempuan lain. Firman-Nya, 

24:60 "Bagi perempuan-perempuan yang melewati umur mengandung, dan tiada harapan untuk berkahwin, tidak ada kesalahan ke atas mereka untuk tanggalkan pakaian mereka, tanpa menunjuk-nunjukkan perhiasan; tetapi jika mereka menahan, adalah lebih baik bagi mereka" .
Malah, dalam sebuah ayat yang terdahulu di dalam al-Quran, mengenai pakaian manusia, Allah menyatakan bahawa Dia telah turunkan 
7:26 "Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk bahagian-bahagian aib dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat." . 

Tentu sekali maksud kata bahagian aib itu tidak termasuk bahagian-bahagian di kepala wanita, mahupun lelaki.

Dengan adanya beberapa petunjuk daripada al-Qur’an, maka Islam yang sebenar tidak mewajibkan wanita bertudung kepala.

Kata aurat yang turut disebut di dalam ayat yang panjang tadi (24:31) bermaksud bahagian-bahagian sulit, yang orang-orang berkeinginan seks meminati, tetapi tidak dimengertikan oleh kanak-kanak kecil. Kata ini memang sudah disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu dalam Islam. (Sila rujuk Kalimat aurat di dalam al-Qur'an.)


Dr Asri - Adakah Masuk Neraka Jika Tak Tutup Aurat?
https://www.youtube.com/watch?v=RNIVM0kRY10

Kasim Ahmad Golongan Anti Hadis yang percaya hadis hanya 60% saja dan 40% di tolak

Share on :
Ulamak Islam utamakan Pakaian dan BerIbadat daripada Mencegah perbuatan Keji dan Mungkar
Ulamak Islam utamakan Pakaian dan BerIbadat daripada Mencegah perbuatan Keji dan Mungkar
Reviewed by Dylan Heyes
Published :
Rating : 4.5

Tidak ada komentar:

Posting Komentar